Informacje o leasingu które musisz poznać

Definicja

Leasing to słowo z angielskiego używane w działalności gospodarczej. Wiele osób nie do końca wie na czym on polega. Wiedza o nim wypełniona jest mitami o ryzyku związanym z tą formą finansowania. Definicja leasingu do tej pory mówiła, że to forma wynajmu środków trwałych, pozwalająca użytkować określone dobra bez konieczności ich kupna. Nowe przepisy kodeksu cywilnego, obowiązujące od 9 grudnia 2000 roku stwierdzają, że w umowie na pojazdy poleasingowe finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy na zasadach opisanych w umowie i dać ten przedmiot korzystającemu do użytku i pobierania z używania korzyści przez ustalony czas, a korzystający musi płacić leasingodawcy kwotę równą co najmniej cenie lub ratom nabycia przedmiotu przez finansującego. Leasing jest powszechnie stosowany w rozwiniętych państwach jako forma kredytowania inwestycji. Prywatyzacja, szczególnie przedsiębiorstw państwowych, zwiększa popularność wykorzystywania leasingu w Polsce, który od kilku lat bije nieustannie rekordy popularności.

Transakcje leasingowe

Rodzaje transakcji leasingowych dzielą się na wiele typów w zależności od punktu odniesienia:

 1. ilość podmiotów biorących udział w umowie
  1. pośredni
  2. bezpośredni
 2. charakter transakcji i warunków finansowania zawartych w umowie
  1. operacyjny
  2. finansowy
  3. rodzaj przedmiotu leasingu
   – dobra inwestycyjne
   – dobra konsumpcyjne
   – nieruchomości i dobra ruchome

Informacje dodatkowe

Jedną z postaci leasingu operacyjnego jest tak zwany leasing „mokry”, gdzie strona udostępniająca przyjmuje zobowiązania do świadczenia dodatkowych usług. W przypadku leasingu samochodu może zapewniać również zaopatrzenie na przykład w paliwo lub części zamienne i serwis. Forma „sucha” występuje natomiast, gdy strona udostępniająca nie bierze na siebie dodatkowych zobowiązań. Umowy leasingu operacyjnego zwykle są zawierane na krótki czas, więc nie przewiduje się zwrotu całego kapitału podczas trwania zawartej umowy. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, by w umowa przewidywała możliwość wcześniejszego odstąpienia przed jej planowanym czasem wygaśnięcia. Kolejną formą leasingu jest leasing podatkowy, który zapewnia dodatkowe korzyści dla wszystkich stron zawierających umowę leasingu. Podział leasingu na leasing nieruchomości i ruchomości jest znaczący z punktu widzenia prawa. Ten pierwszy, przez wartość przedmiotu, tworzy potrzebę specjalnych dodatkowych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 + seventeen =